RDG Constructiebureau B.V. Algemene voorwaarden

Gevestigd aan de Vinken 33, 5735EM te Aarle-Rixtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RDG Constructiebureau B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Doeleinden van de verwerking

RDG Constructiebureau B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Uw persoonsgegevens worden door RDG Constructiebureau B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:
Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
Het berekenen, vastleggen en innen/betalen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming

RDG Constructiebureau B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RDG Constructiebureau B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

RDG Constructiebureau B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Uw gegevens worden door RDG Constructiebureau B.V. verstrekt aan de volgende derde partijen:
Accountant;
Belastingdienst.
De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats:
Opstellen van wettelijke verplichte documenten door accountant.
Voldoen aan onder andere Wet Rijksbelastingen.
De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacyverklaring Wij verwijzen u naar hun privacyverklaring
RDG Constructiebureau B.V. verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het is voorgaande is alleen anders wanneer:
U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of
RDG Constructiebureau B.V. wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RDG Constructiebureau B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RDG Constructiebureau B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RDG Constructiebureau B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rdgconstructiebureau.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RDG Constructiebureau B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rdgconstructiebureau.nl